APK

APK vanaf € 40,00 INCL BTW! APK vanaf € 40,00 INCL BTW! APK vanaf € 40,00 INCL BTW! APK vanaf € 40,00 INCL BTW! APK vanaf € 40,00 INCL BTW! APK vanaf € 40,00 INCL BTW! APK vanaf € 40,00 INCL BTW!  

 

 Klik op het logo om te kijken wanneer uw auto apk gekeurd moet worden!

 

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is de wettelijk verplichte autokeuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu.

Nieuwe auto's die op benzine rijden moeten vier jaar na de ingebruikname voor het eerst worden gekeurd, daarna twee keer om de twee jaar en vervolgens ieder jaar opnieuw. Nieuwe auto's die op diesel of lpg rijden moeten de eerste keer na drie jaar worden gekeurd en daarna jaarlijks. Auto's ouder dan 30 jaar hoeven slechts om de 2 jaar te worden gekeurd, auto's van voor 1960 zijn zelfs geheel vrijgesteld van de keuringsplicht. De afloopdatum van de keuringsperiode staat in het keuringsrapport.

De auto mag 2 maanden v๓๓r de einddatum ter keuring aangeboden worden. Bij goedkeuring wordt de oude datum verlengd. Wordt de auto twee maanden v๓๓r de afloop van de huidige periode opnieuw goedgekeurd, dan geldt de nieuwe periode dus 2 maanden langer. De einddatum van het keuringsbewijs mag niet overschreden worden.

Bij overschrijden van de einddatum mag het voertuig tot twee maanden na einddatum worden geparkeerd aan de openbare weg. Tijdens deze periode mag er niet mee worden gereden anders dan via de kortste weg van en naar het APK-station. Na deze twee maanden moet het voertuig gestald worden op priv้terrein niet zichtbaar vanaf de openbare weg en geschorst om niet te hoeven voldoen aan de APK-plicht.

Indien men na twee maanden het voertuig nog niet heeft gekeurd of geschorst, volgt automatisch een boete.

Wij hanteren bij een APK-keuring een uitgebreide lijst met controlepunten, welke door de Rijksdienst voor het Wegverkeer is opgesteld. De belangrijkste controlepunten zijn:

> Algemene bouwwijze van het voertuig
> Afmetingen en massa's
> Motor
> Banden
> Assen
> Ophanging
> Stuurinrichting
> Reminrichting
> Carrosserie
> Verlichting
> Verbinding tussen motorrijtuig en aanhangwagen
> Roetmeting of viergastest*

* De verplichte roetmeting (dieselmotoren) of viergastest (benzinemotoren) wordt tegen een meerprijs verzorgd.
 

                                      

BEL VOOR EEN AFSPRAAK:  010-4202959